Ống Gió

Quạt Công Nghiệp

Hệ Thống Xử Lý Khói Bụi - Khí Thải

Hệ thống Buồng phun sơn

thông tin liên hệ
Hotline
- 0906.325.119

Miệng gió

Miệng gió Khuếch tán 4 hướng
Miệng gió Khuếch tán 4 hướng
Miệng gió khuếch tán tròn
Miệng gió khuếch tán tròn
Miệng gió 1 lớp
Miệng gió 1 lớp
Miệng gió 2 lớp
Miệng gió 2 lớp
Miệng gió sọt trứng
Miệng gió sọt trứng
Miệng gió lá sách
Miệng gió lá sách
Louver
Louver