Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản xuất
SP/ DV chính:
Sản xuất Quạt Công Nghiệp, Sản xuất ống gió v ...
Năm thành lập:
2015
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Tôi có thể giúp gì bạn?
Hotline
Tel: 0906.325.119
Ống Gió

Quạt Công Nghiệp

Hệ Thống Xử Lý Khói Bụi - Khí Thải

thông tin liên hệ
Hotline
- 0906.325.119

Ống Gió

Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Mềm
Ống Gió Mềm
Ống Gió Mềm
Ống Gió Mềm
Ống Gió Mềm
Ống Gió Mềm
Ống Gió Tròn
Ống Gió Tròn
Ống Gió Tròn
Ống Gió Tròn
Van Gió
Van Gió
Van Gió
Van Gió
Van Gió
Van Gió
Ống Gió Nhôm
Ống Gió Nhôm
Ống Gió Tôn
Ống Gió Tôn
Ống Gió Tôn
Ống Gió Tôn
Ống Gió Nhôm
Ống Gió Nhôm

Quạt Công Nghiệp

Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiểu 2
Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiN...
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 3
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 3
Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiểu 1
Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiN...
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu 1
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu...
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu 2
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu...
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu...
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu...
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 4
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu...

Hệ Thống Xử Lý Khói Bụi - Khí Thải

Cyclone
Cyclone
Cyclone
Cyclone
Van Sao
Van Sao
Hệ Thống Hút Khí Nóng Máy in
Hệ Thống Hút Khí Nóng Máy in
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi