Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sản xuất
SP/ DV chính:
Sản xuất Quạt Công Nghiệp, Sản xuất ống gió v ...
Năm thành lập:
2015
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Tôi có thể giúp gì bạn?
Hotline
Tel: 0906.325.119
Ống Gió

Quạt Công Nghiệp

Hệ Thống Xử Lý Khói Bụi - Khí Thải

Hệ thống Buồng phun sơn

thông tin liên hệ
Hotline
- 0906.325.119

Buồng sơn

Ống Gió

Ống Gió Vuông Nẹp C
Ống Gió Vuông Nẹp C
Ống gió vuông Bích TDF
Ống gió vuông Bích TDF
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Inox
Ống Gió Trơn
Ống Gió Trơn
Phụ kiện ống gió tròn
Phụ kiện ống gió tròn
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió tròn
Cùm liên kết ống gió tròn
Cùm liên kết ống gió tròn
Cút 90 độ (Co 90 độ)
Cút 90 độ (Co 90 độ)
Khớp nối mềm ống gió tròn
Khớp nối mềm ống gió tròn
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Hút bụi Cyclone
Hút bụi Cyclone
Hút bụi Cyclone
Hút bụi Cyclone
Van Sao
Van Sao
Hệ Thống Hút Khí Nóng Máy in
Hệ Thống Hút Khí Nóng Máy in
Ống Gió Tròn kẽm
Ống Gió Tròn kẽm
Ống gió tròn xoắn
Ống gió tròn xoắn
Măng xông nối ống gió tròn
Măng xông nối ống gió tròn
Ngã  3 ống gió tròn
Ngã 3 ống gió tròn
Van Gió tròn tay gạt
Van Gió tròn tay gạt
Hút Bụi Cyclone
Hút Bụi Cyclone
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Van Gió tròn tay trục vít
Van Gió tròn tay trục vít
Van đường ống gió tay gạt (D-VCD)
Van đường ống gió tay gạt (D-VCD)
Ống Gió Tôn
Ống Gió Tôn
Ống Gió Tôn
Ống Gió Tôn
Miệng gió 2 lớp
Miệng gió 2 lớp
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Hút Bụi Cyclone
Hút Bụi Cyclone

Quạt Công Nghiệp

Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiểu 2
Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiểu 2
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 3
Quạt Ly Tâm Cao Áp - Kiểu 3
Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiểu 1
Quạt Ly Tâm Thấp Áp - kiểu 1
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu 1
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu 1
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu 2
Quạt Thông Gió Vuông - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 1
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 2
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 4
Quạt Ly Tâm Trung Áp - Kiểu 4

Hệ Thống Xử Lý Khói Bụi - Khí Thải

Hút bụi Cyclone
Hút bụi Cyclone
Hút bụi Cyclone
Hút bụi Cyclone
Van Sao
Van Sao
Hệ Thống Hút Khí Nóng Máy in
Hệ Thống Hút Khí Nóng Máy in
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Xử Lý Bụi Trung Tâm
Boongke Xử Lý Bụi
Boongke Xử Lý Bụi